Đào Hữu Thi

    0
    734
    Đào Hữu Thi

    Hội viên CN sáng tác

    NS Đào Hữu Thi ngày sinh 11-7-1944. Địa chỉ nhà 40 tổ 3 p.Giang biên, q. Long biên, Hà Nội. Hội viên chuyên ngành sáng tác.