Nguyễn Văn Cường

  0
  1268
  Nguyễn Văn Cường

  Hội viên CN sáng tác

  NS Nguyễn Văn Cường sinh 16/3/1953 chuyên ngành sáng tác, hội viên Hội Âm nhạc Hà nội. Quê quán: TP Thái nguyên tỉnh Thái nguyên. Chỗ ở hiện nay: C3 làng quốc tế Thăng long, Dịch vọng, Cầy giấy Hà nội. Tham gia phong trào văn nghệ quần chúng từ thời là lưu học sinh, nghiên cứu sinh tại Matxcova và thời công tác tại Bộ kế hoạch đầu tư. Đã về hưu.

  Tác phẩm tiêu biểu:

  Việt nam ơi mến yêu vô cùng

  Thái nguyên miền quê hương tôi

  Mùa thu lại về

  Đón cả mùa xuân

  Nơi miền quê em

  Nha trang ơi đợi anh về…