8

Thơ: Ngô Văn Luyến

Nhạc: Bùi Quang Tuấn

Trình bày: Trần Hồng Nhung – Ngọc Ký

(Nguồn: Tác phẩm mới VOV3)