https://hoiamnhachanoi.org/wp-content/uploads/2020/02/songcau-tp.mp3
  •     Tác Phẩm Sông Cầu
audio-and-video-player require JavaScript

Thơ: Ngô Văn Luyến

Nhạc: Bùi Quang Tuấn

Trình bày: Trần Hồng Nhung – Ngọc Ký

(Nguồn: Tác phẩm mới VOV3)