Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang chủLý LuậnNhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Bí thư Đảng đoàn và...

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

16
Tác giả: Thanh Nhã

Đồng chí Lê Trọng Nghĩa trao Quyết định.

Sáng 22/9/2021, Thường trực Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Bí thư Đảng đoàn, và bầu chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phùng Xuân Nhạ – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Tài – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Kiều Cao Chung – Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vũ Văn Thanh – Phó Vụ trưởng Vụ 1, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Thang Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; các đồng chí ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đồng chí Đoàn Thanh Nô – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Đỗ Hồng Quân – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đồng chí Nông Quốc Bình – Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Chiêm – Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quang Thiều – Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đồng chí Phan Đăng Sơn – Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; đồng chí Trịnh Thúy Mùi – Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Lý, Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; đồng chí Phạm Anh Phương, Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; đồng chí Trần Thị Thu Đông, Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; đồng chí Lương Xuân Đoàn – Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch tham dự trực tuyến tại các điểm cầu trên tại các tỉnh, thành trên cả nước; các đồng chí Phó Chủ tịch các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Liên hiệp; đại diện các cơ quan Thông tấn báo chí đến dự và đưa tin…

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đồng chí Đỗ Hồng Quân – Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định, đây là một sự kiện quan trọng của giới văn học nghệ thuật cả nước; hoan nghênh, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn đối với đất nước của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam mà tiền thân là Hội Văn nghệ Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước đã nỗ lực, quyết tâm đồng hành cùng đất nước, trở thành lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Mong muốn trong giai đoạn phát triển mới, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, các thành viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp dưới mái nhà chung Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Thời gian tới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khoá X “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Kết luận số 76 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Liên hiệp cần bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đó đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước nói chung, đời sống văn học, nghệ thuật nói riêng.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần tập trung xây dựng và cụ thể hoá Chương trình hành động toàn khóa gắn với tổng kết, đánh giá 50 năm văn học, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, động viên văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên một bức tranh sống động, đa dạng về văn học nghệ thuật của đất nước.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Đồng chí Đỗ Hồng Quân – Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phát biểu bày tỏ sự xúc động, niềm vinh dự, đồng thời là tín hiệu của niềm tin, sự  tin tưởng của Đảng giao nhiệm vụ cho Đảng Đoàn Liên hiệp trong nhiệm kỳ này: Được Ban Bí thư giao nhiệm vụ làm Bí thư Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đối với tôi là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Quyết định của Ban Bí thư thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các hoạt động của Liên hiệp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hơn 4 vạn văn nghệ sĩ cả nước mong muốn sau Đại hội X, bộ máy lãnh đạo của Liên hiệp sớm được kiện toàn.

Đây là vinh dự to lớn cũng là trách nhiệm nặng nề trước sự tin tưởng của Đảng, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban toàn quốc quyết đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, thống nhất trong hành động, đặt lợi ích tập thể lên trên hết, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trong tình hình mới.

Với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của Liên hiệp, Đảng Đoàn Liên hiệp cùng với Đoàn Chủ tịch và Ủy ban toàn quốc nguyện đoàn kết một lòng, nhất trí về tư tưởng, chính trị, thống nhất trong hành động, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Quyết tâm phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Thay mặt Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Đỗ Hồng Quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, luôn theo sát lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ các hoạt động của Liên hiệp trên con đường xây dựng con người mới, xây dựng nền Văn hóa, Văn học – Nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong buổi sáng cùng ngày, ngay sau lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 3 đã diễn ra, với sự tham gia của 18/22 thành viên của Đoàn Chủ tịch (trong đó có 11 thành viên họp trực tiếp và 7 thành viên tham dự bằng hình thức trực tuyến). Đoàn Chủ tịch đã nhất trí giới thiệu đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, đồng chí Đỗ Hồng Quân nhận được 100% số phiếu đồng thuận của các thành viên tham dự (18/18 phiếu), đồng chí Đỗ Hồng Quân đã chính thức đắc cử vào vị trí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

*

*    *

Cách đây hơn 8 tháng, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội và đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Toàn quốc, Đoàn Chủ tịch và bầu 5 đồng chí Phó Chủ tịch là thường trực Đoàn Chủ tịch. Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Ban Bí thư đã ký Quyết định số 182-QĐNS/TW về việc chỉ định nhân sự tham gia Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 12 Ủy viên và Chỉ định đồng chí Đoàn Thanh Nô giữ chức Phó Bí thư Đảng Đoàn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lương Xuân Đoàn – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử, hướng dẫn, phổ biến Qui chế bầu tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch nhất trí giới thiệu đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

NSNA Trần Thị Thu Đông – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam dẫn chương trình

TS Đoàn Thanh Nô – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam điều hành Hội nghị

Đồng chí Kiều Cao Chung – Phó Vụ trưởng vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương, công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc chỉ định Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Các đại biểu Chủ tịch các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương chúc mừng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Đồng Chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Phùng Xuân Nhạ cùng các Chủ tịch các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương chụp hình lưu niệm chúc mừng tân Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Đức Tài – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Kiều Cao Chung – Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí

Đỗ Hồng Quân

Chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên Văn phòng LH các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Ảnh: Quang Hồ

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

PHỔ BIẾN

BÌNH LUẬN