Trong tháng 4/2023, Văn phòng Hội Âm nhạc Hà Nội đã nhận được 14 ca khúc của các nhạc sĩ hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội gửi về.

Chương trình Giới thiệu Tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hà Nội sẽ được tổ chức vào 09h00 ngày 15/04/2023.

Kính mời các nhạc sĩ hội viên đến tham dự đầy đủ, đặc biệt là các nhạc sĩ có bài hát được giới thiệu trong chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BCH

HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI

——————

                        CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU TÁC PHẨM THÁNG 4 NĂM 2023

STT     TÁC PHẨM   TÁC GIẢ BIỂU DIỄN GHI CHÚ
01 Tiến lên toàn thắng ắt về ta Nhạc Võ Vang

Thơ Hồ Chí Minh

Hợp ca nam nữ Biểu diễn
02 Lính đặc công hát Đỗ Anh Quân Tốp ca nam
03 Có những tấm lòng Trọng Lưu Hà Lý
04 Tinh hoa ngành y Đỗ Sơn Hà Tốp ca Nam Nữ
05 Chim lạc Nhạc Minh Đoàn

Thơ Ng. Bá Thắng

Lê Anh Tuấn
06 Ngày xa Nhạc Hoàng Trọng

Thơ Khúc Quốc Ân

Tuấn Khanh
07 Cô gái làng thêu Nguyễn Quốc Tuấn Minh Mẫn Biểu diễn
08 Tình em và biển Mạnh Hồ Ngọc Hà
09 Đăk Nông nỗi nhớ Minh Đức Gia Bách
10 Biển chiều nay vắng em Nhạc Đinh Văn Bình

Thơ Ng. Ngọc Dung

Thu Mẫn
11 Tôi hát Ánh Minh Mạnh Dũng
12 Về quê mình Đa Hội Đường Minh Giang Minh Giang Biểu diễn
13 Rạng danh đất Tổ Hùng Vương Nguyên Giang  Tường  Linh
14 Giai điệu mùa xuân Xích Long Song ca Nam Nữ